Kateri literat slovenske moderne je imel največ dopisnih stikov s pesnicami in pisateljicami? Najbrž je prva misel Cankar, vendar si je on dopisoval le z Vido Jeraj in Zofko Kveder. Veliko več pisem si je izmenjal z avtoricami slovenske moderne (Vido Jeraj, Zofko Kveder, Kristino Šuler, Marico Nadlišek Bartol in Ljudmilo Poljanec) Anton Aškerc, četudi bi težko rekli, da je bil očarljiv dopisovalec.

Kateri literat slovenske moderne je imel največ dopisnih stikov s pesnicami in pisateljicami? Najbrž je prva misel Cankar, vendar si je on dopisoval le z Vido Jeraj in Zofko Kveder. Veliko več pisem si je izmenjal z avtoricami slovenske moderne (Vido Jeraj, Zofko Kveder, Kristino Šuler, Marico Nadlišek Bartol in Ljudmilo Poljanec) Anton Aškerc, četudi bi težko rekli, da je bil očarljiv dopisovalec.

LEPA ŽENSKA JE SAMA NA SEBI NAJLEPŠA POEZIJA

Na nemalo mestih se razkriva celo kot precej ravnodušen do tedaj uveljavljenih pravil omike v odnosu do nasprotnega spola. Ljudmili Poljanec, ki mu je bila sicer tako všeč, da je razmišljal celo o poroki z njo, potem, ko ga je zavrnila Zofka Kveder, je prostodušno zapisal, da jo pride obiskat na Kapelo pri Radencih, da bo videl, ali je še tako debela, kot je bila. Čudil se je njeni zagledanosti v rusko baroneso in ob tem zapisal:

»Ali ste še zaljubljeni v tisto Rusinjo iz Opatije?- Ne, ne! Mene pa moški še niso nikoli zanimali, pač pa me zanimajo ženske, če so simpatične.«

Četudi je kot urednik Ljubljanskega zvona brez zadržkov delil mladim avtoricam nasvete, je Vidi Jeraj takole zapisal:

»Kar se mene tiče - dovolite mi še to opazko - bil sem dozdaj sila skeptičen glede poetičnih spisov in pesmij izpod ženskih peres. Meni je lepa ženska sama na sebi najlepša poezija. Ni treba, da bi taka še pisala poezije ... «

Več o Aškerčevih pogledih na žensko literarno ustvarjanje in še o marsičem je seveda mogoče prebrati v njegovih pismih avtoricam moderne, ki so zbrana v deveti knjigi njegovega Zbranega dela in vnešena v elektronsko zbirko Pisma.

dr. Katja Mihurko Poniž