ID
18
Pošiljatelj Vida Jeraj
Poslano iz
Poslano v Baumgarten
Datum 01.10.1919

Dragi sotrudnik Prijatelj!

Zopet imam priliko, da Ti pošiljam pozdravljenje v Cankarjevem imenu in Te poprosim (zadnji popravek?!), da napišeš namesto »Kraljica« Kranjica, ker se ta pojem da prenesti na dolgost in širokost smisla! 10 K Ti vrnem v tekoči obliki! Pozdravljeni vsi! Vaša Vida

KORESPONDENCA

Faksimile tega pisma še ni na voljo.