Iskanje s pomočjo filtrov

Napredno iskanje

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

O

P

R

S

Š

T

U

V

Z

Ž

UČNO GRADIVO

Pia Rednak: Razvijanje zmožnosti (uradnega) dopisovanja pri uri slovenščine

Interdisciplinarne povezave: zgodovina (Razvoj družbe na Slovenskem v 19. stoletju: kmečki položaj, položaj delavstva, slovensko meščanstvo, širjenje šol, začetki uveljavljanja žensk, dosežki slovenske kulture), geografija (Geografija Slovenije: naselja, promet, industrija, rastlinstvo)

Laura Brataševec: Vrednotenje del slovenske moderne

·      Učenci bodo zaradi prebranih pisem lažje razumeli odnose med predstavniki slovenske moderne.

·      Učenci bodo prek dodatnega raziskovanja in branja utrdili že usvojeno teoretsko snov o slovenski moderni.

·      Učenci bodo imeli zaradi arhaičnih značilnosti jezika v pismih težave z razumevanjem vsebine.

·      Učenci bodo z iskanjem pomenov manj jasnih besed prek spletišča Fran/Franček lažje razumeli vsebino pisem, lažje si bodo predstavljali čas in dela, o katerih se pogovarjajo, hkrati pa bodo vadili uporabo jezikovnih orodij.

Laura Brateševec: Cankar in Dunaj

·      Učenci bodo zaradi prebranih pisem lažje razumeli Cankarjevo doživljanje Dunaja in dobili vpogled na dogajanje v tujini in doma v 1. pol. 20 stol.

·      Učenci bodo prek prebrane črtice spoznali razliko med umetnostnim in neumetnostnim besedilom.

·      Učenci bodo prek celostne obravnave spoznali in razumeli zgradbo predstavitve kraja.

·      Učenci bodo imeli zaradi arhaičnih značilnosti jezika v pismih težave z razumevanjem vsebine.

·      Učenci bodo z iskanjem pomenov manj jasnih besed prek spletišča Fran/Franček lažje razumeli vsebino pisem, lažje si bodo predstavljali čas, o katerem se pogovarjajo, hkrati pa bodo vadili uporabo jezikovnih orodij.

Laura Brataševec: Cankarjevo življenje in delo

·      Učenci bodo zaradi prebranih pisem lažje razumeli Cankarjevo življenje in delo.

·      Učenci bodo imeli zaradi arhaičnih značilnosti jezika v pismih težave z razumevanjem vsebine.

·      Učenci bodo z iskanjem pomenov manj jasnih besed prek spletišča Fran/Franček lažje razumeli vsebino pisem, lažje si bodo predstavljali čas, o katerem se pogovarjajo, hkrati pa bodo vadili uporabo jezikovnih orodij.